Arhiva kategorije: Nekategorizirano

Odluka o raspisivanju izbora

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2066

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 1 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 5., 6. 1 80. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11 pročišćeni tekst, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15), donosim

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

  1. Raspisujem izbore za zastupnike u Hrvatski sabor.
  2. Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u nedjelju, 8. studenoga 2015. godine.

Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu, 7. studenoga 2015. godine i u nedjelju, 8. studenoga 2015. godine.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/15-02/01
Urbroj: 71-05-03/1-15-1
Zagreb, 5. listopada 2015.

                                        Predsjednica Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.